Check-in skaber på en enkel måde en fælles ramme, fokus for mødet og en positiv forståelse for hinanden. Det er en rigtig god metode, hvor alle er aktive, alle inviteres ind, alle kommer til orde og føler sig hørt.

Som det første på mødet tager I en runde, hvor alle sætter ord på deres forventninger til dagen, og hvor de mentalt er. Hvis man kommer oprørt fra et andet møde, er det måske meget godt at nævne det. Hvis man ikke er forberedt, så kan det være en idé at flage det. Og hvis man har glædet sig til mødet, så del det, så det smitter.

Sådan gør du:

  • Start og slut mødet eller processen med at give hver enkelt taletid.
  • Vis tydelig lederskab og hav fokus på, at alle skal føle sig trygge
  • Sæt rammen for, hvad hver enkelt taler om. Rammen for Check-in kan være ”Sig gerne jeres navn, hvor I arbejder og det sidste, I hørte om projektet”, “Hvordan har I det i dag”, ”Hvad forventer I af i dag eller “Hvis du kendte mig bedre, ville du vide at…”. Det kan også være emojis eller vejrudsigt-ikoner, hvor I begrunder, hvorfor humøret eller energien er, som den er.
  • Vær opmærksom på at styre tid og give alle cirka samme taletid. (hint – det tager ikke 0 minutter at checke ind).

I kan også checke-ud. Her kan rammen være: ”Hvad er jeres vigtigste pointer fra i dag, og hvad skal I hver især gøre inden vores næste møde?” eller ”Hvilken del af workshoppen fik I mest ud af?” Ordet kan også være mere frit.

Online kan man bruge word-clouds, og hvis der er mange deltagere, kan man checke ind eller ud på et ord.

 

Der er nerve i ”Lad os alle lede”. Fra første side mærker du, at den vil dig noget vigtigt. Så vær nysgerrig, og få inspiration til, hvordan du, uanset om du er leder eller medarbejder, kan være med til at opbygge kommunikationskompetencer i din organisation og gøre den både stærkere, sundere og ikke mindst sjovere at være en del af. For hvis man tror, det alene er en kommunikationsfunktions opgave, går man glip.”

Britt Lilja Korsager, Director Internal Communication, the LEGO Group

”Bogens indefra-og-ud-perspektiv fra individ over team til organisation er både meget forfriskende og meget stringent gennemtænkt og gennemført. Bogens opbygning er pædagogisk og stilen letlæst og saglig - at forfatterens humoristiske sans flere steder skinner igennem er bare et yderligere plus.”

Peter Kastberg, Professor, Aalborg Universitet og Head of the Communicating Organizations research group

"Det er imponerende, hvordan Sarah Lundberg har formået at binde alt sammen - mange kendte teorier - og samtidig gør det hele super håndgribeligt med menuer lige til at gå til. Jeg kan skrive under på, at det handler om at spille hinanden stærkere og sikre at alle konstant er deres bedste udgave af sig selv. At have modet til også at bringe kærlighed ind i det, at lederskab skal tages - ikke gives."

Helle Bay, Executive Vice President and Head of Human Resources at Scania Group

"Bogen giver en stor stak cue-cards med hints og værktøjer til, hvordan kommunikation og sprog kan hjælpe os alle i moderne ledelse. Er du nybegynder inden for kommunikation og teamdynamikker, får du især en masse med, for Lundbergs bog er bygger på et solidt teoretisk og forskningsmæssigt fundament."

Erik Korsvik Østergaard, Forfatter og fremtidstænker

”Glimrende ledelsesværk, som jeg på det varmeste vil anbefale til bestyrelseslokalerne. Bogen gav mig nye og værdifulde indsigter om organisationers formåen, hvilket er yderst relevant for eksekveringen af de strategier som bestyrelsen/direktionen vedtager."

Karina Boldsen, Professionelt Bestyrelsesmedlem og CEO

kr. 249,00