Ydelser

Sammen gør vi organisationer bedre til forandring, styrker samarbejde i teams og øger trivsel hos individer. Det kræver en indsats på både individ, team og organisationsniveau. Men start ét sted.

Det du får

Selvom resultater er målet, så er dét at gøre det på en god måde, det vigtigste resultat. Det kræver fokus på individers kommunikationskompetencer og på relationer. Vi vil imod en kultur præget af psykologisk tryghed og compassion og selvom det lyder blødt, er det benhård business.

Inspiration & Indsigt

Bog ∙ Foredrag ∙ Blog

Hvis du ønsker inspiration og indsigt, så læs bogen Lad os alle lede, book et foredrag eller følg med på bloggen.

Vi tilpasser altid foredrag til målgruppen, men her oplæg til at om forandringelse og foredraget Lad os alle lede

Sparring & Støtte

Ledere ∙ Kommunikationschefer ∙ Advisory Boards

Hvis du ønsker sparring eller støtte som ledergruppe, leder eller kommunikationschef, er Vagus klar med erfaring og energi. 1:1 eller team forløb tilpasser vi dig eller jer.

Facilitering & træning

Workshops ∙ Træning ∙ Seminar

Med seminarer, workshops eller træningsforløb for dele eller hele organisationen, skaber vi et fælles sprog og træner kompetencer op, der styrker på både individ, team og organisationsniveau. 

Sådan gør vi

Samarbejde med Vagus er især relevant, hvis I har planer om øget agilitet, mindre grad af hierarki, højre grad af selvledelse eller generelt lægger trædesten til en stærkere organisation i fremtiden. Sammen sætter vi kurs og sætter ind på organisations-, team- eller individniveau. Et forløb bygger altid på, hvad I bør tale om (fælles sprog), der hvor I skal sætte ind (discipliner) og det i skal træne op (kompetencer).

For individer

Rådgivningsforløb med fokus på det enkelte individ – ofte en leder eller kommunikationsansvarlig. Formålet kan både være personlig udvikling, forandringer i teamet eller udvikling af organisationen.

For teams

Et team forløb har til formål at skabe en fælles referenceramme af sprog og metoder, der gør det lettere at udvikle jer sammen. Sammen laver vi konkrete mål og sætter fokus på den adfærd, der spiller hinanden gode og jer tættere sammen. Vagus kan hjælpe jer godt fra start og/eller følge jer hele vejen.

For organisationer

Ønsker I at forstå, hvordan individets evne til at kommunikere styrker organisationen som helhed?
Eller konkret styrke evner og give metode til bedre samarbejde, højre psykologisk tryghed eller at hjælpe hinanden, give feedback eller undgå misforståelser? Det kan også være træning i forandringsledelse eller kommunikation i teams eller for ledere.

Sådan tænker vi

Vi tager udgangspunkt i organisation og situation samt forandringsledelse og kommunikation som discipliner. Vi hjælper jer med at forstå udfordringer og lave løsninger, der passer til jeres virkelighed. En virkelighed der minder meget om andre organisationers, hvor strategier er lettere at lave end at implementere, hvor forandringer man selv er med til at skabe, er sjovere, og hvor relationer, der er baseret på tillid og tryghed, får hverdagen til at flyde bedre.

Den forståelse Vagus arbejder udfra ser på organisationer på levende systemer, og styrken af organisationen beror på organisationens evne til at kommunikere. Ikke bare den slags kommunikation, der kommer fra en afdeling eller en leder, men den slags kommunikation, der sker mellem mennesker. Vi kalder det organisationsnerven – og hvis du kender vagusnervens funktioner, så ved du hvorfor.

Vi arbejde udfra en fast ramme med dét vi skal tale om, dér hvor organisationen skal sætte ind, og de kompetencer I skal træne op for at styrke organisationsnerven.

Organisationsnerven kort fortalt

Organisationsnerven® er en organisations interne kommunikationskultur og er et billede på en organisationens sundhed, stresstilstand og forandringsparathed. Den er en blanding af kultur, ledelse og struktur. Styrken afgøres af kommunikation og relationer, der kommer til udtryk i individuel trivsel og fælles resultater. Det er en foranderlig grundtilstand opbygget af et komplekst netværk af kommunikation og relationer, der påvirker organisationens evne til på en bæredygtig måde at udvikle sig, finde løsninger og håndtere forandring på en god måde.

kr. 249,00