I Stephen Coveys bog 7 gode vaner fra 1990 minder han os om, at vi altid skal: Søg først at forstå, dernæst at blive forstået. Det er, hvad vi kan kalde aktiv lytning og nok den mest undervurderede kommunikationskompetence.

Aktiv lytning eller at lytte nærværende kræver at du bevidst lytter på flere niveauer og til andet end ord:

  • Lyt for at høre.
    Du lytter til ordene og mest med intentionen om at kunne svare.
  • Lyt for at forstå.
    Du lytter med alle dine sanser for at forstå, hvad den anden person siger, også ud over ordene.
  • Lyt i en kontekst.
    Du bruger sanserne og sætter dialogen i en kontekst. Du husker mennesket, der taler, og hvordan situationen påvirker dialogen.

Modsat at komme med forslag, løsninger og råd, så handler aktiv lytning om at forstå. Her video som introducerer aktiv lytning:

Det var en af filosoffen Søren Kierkegaards grundtanker at for at kende os selv, skal vi have hjælp af andre. Det er den rolle, du skal påtage dig i tillidsfulde relationer. Individerne skal hjælpe hinanden med at forstå sig selv ved at indgå i relationen. Evnen til at lytte er helt essentiel for at skabe tillid i relationer og skabe høj psykologisk tryghed i teams. En del af evnen til at lytte aktivt er at stille gode spørgsmål.

Der er nerve i ”Lad os alle lede”. Fra første side mærker du, at den vil dig noget vigtigt. Så vær nysgerrig, og få inspiration til, hvordan du, uanset om du er leder eller medarbejder, kan være med til at opbygge kommunikationskompetencer i din organisation og gøre den både stærkere, sundere og ikke mindst sjovere at være en del af. For hvis man tror, det alene er en kommunikationsfunktions opgave, går man glip.”

Britt Lilja Korsager, Director Internal Communication, the LEGO Group

”Bogens indefra-og-ud-perspektiv fra individ over team til organisation er både meget forfriskende og meget stringent gennemtænkt og gennemført. Bogens opbygning er pædagogisk og stilen letlæst og saglig - at forfatterens humoristiske sans flere steder skinner igennem er bare et yderligere plus.”

Peter Kastberg, Professor, Aalborg Universitet og Head of the Communicating Organizations research group

"Det er imponerende, hvordan Sarah Lundberg har formået at binde alt sammen - mange kendte teorier - og samtidig gør det hele super håndgribeligt med menuer lige til at gå til. Jeg kan skrive under på, at det handler om at spille hinanden stærkere og sikre at alle konstant er deres bedste udgave af sig selv. At have modet til også at bringe kærlighed ind i det, at lederskab skal tages - ikke gives."

Helle Bay, Executive Vice President and Head of Human Resources at Scania Group

"Bogen giver en stor stak cue-cards med hints og værktøjer til, hvordan kommunikation og sprog kan hjælpe os alle i moderne ledelse. Er du nybegynder inden for kommunikation og teamdynamikker, får du især en masse med, for Lundbergs bog er bygger på et solidt teoretisk og forskningsmæssigt fundament."

Erik Korsvik Østergaard, Forfatter og fremtidstænker

”Glimrende ledelsesværk, som jeg på det varmeste vil anbefale til bestyrelseslokalerne. Bogen gav mig nye og værdifulde indsigter om organisationers formåen, hvilket er yderst relevant for eksekveringen af de strategier som bestyrelsen/direktionen vedtager."

Karina Boldsen, Professionelt Bestyrelsesmedlem og CEO

kr. 249,00