Nyt træningsforløb for teams

Styrk den psykologiske tryghed, samarbejdet og sammenholdet i et 6 ugers teamforløb

 

Vi tror på, I kan selv – og skaber mest værdi – ved at drive forandringen selv. Men vi har gjort det let for jer at blive inspireret individuelt og træne kompetencer sammen.

Gennem lydfiler, samtale-startere, udvalgte metoder og praktiske øvelser, får I konkret hjælp til de elementer, der løfter den psykologiske tryghed i teamet. Vi arbejder inden for fire domæner: Driv Dialog, Brug forskellighed, Hjælp hinanden og Håndter fejl.

Der er især fokus på, hvordan I kommunikerer i teamet. I får vigtige emner, I skal tale om, opmærksomhed på steder, I kan sætte ind, og inspiration til kompetencer, I skal træne op.

Forløbet er designet, så det kan tilpasses jeres team. Det er velegnet til at kombinere med en teamdag, hvor I samles fysisk.

Nyt træningsforløb for teams

Styrk den psykologiske tryghed, samarbejdet og sammenholdet i et 6 ugers teamforløb

 

Vi tror på, I kan selv – og skaber mest værdi – ved at drive forandringen selv. Men vi har gjort det let for jer at blive inspireret individuelt og træne kompetencer sammen.

Gennem lydfiler, samtale-startere, udvalgte metoder og praktiske øvelser, får I konkret hjælp til de elementer, der løfter den psykologiske tryghed i teamet. Vi arbejder inden for fire domæner: Driv Dialog, Brug forskellighed, Hjælp hinanden og Håndter fejl.

Der er især fokus på, hvordan I kommunikerer i teamet. I får vigtige emner, I skal tale om, opmærksomhed på steder, I kan sætte ind, og inspiration til kompetencer, I skal træne op.

Forløbet er designet, så det kan tilpasses jeres team. Det er velegnet til at kombinere med en teamdag, hvor I samles fysisk.

Forløbet – det I kan forvente

I grundforløbet kan I forvente at bruge cirka 15 timer over seks uger på følgende:

Uge 1: Kick-off

Form

I modtager start-kit med introduktion til forløbet, samtalekort og bogen Lad os alle Lede – Skab trivsel, forandring og fremdrift med god kommunikation.
Vi starter med fælles 1½ times online intro, der sætter forventninger til forløbet og guider jer.

Formål

I lærer, hvad der karakteriserer et godt team med særligt fokus på psykologisk tryghed, samt hvorfor det er vigtigt og, hvordan I skaber det.

Fokus

Temaet er Et godt team og nøglebegreberne er Kommunikation, Relation og Psykologisk tryghed.

Uge 2: Første modul - Brug forskellighed

Form

I modtager mail med cirka 30 minutters lydfil, som I lytter til individuelt først på ugen, samt team-opgave I bruger 1 time på sammen sidst på ugen.

Fokus

Temaet er Brug forskellighed og nøglebegreberne er Face, Compassion og Konflikt.

Formål

I lærer, hvor vigtigt det er at kunne være sig selv og samtidig give plads til andre – også de sider af teamkollegerne, som kan være svære at forstå eller acceptere. I får en måde at håndtere konflikter på og indsigt i, hvad compassion er, og hvorfor det er vigtigt i teams.

 

Uge 3: Andet modul - Driv dialog

Form

I modtager mail med cirka 30 minutters lydfil, som I lytter til individuelt først på ugen, samt team-opgave I bruger 1 time på sammen sidst på ugen.

Fokus

Temaet er Driv dialog og nøglebegreberne er Tillid, Aktiv lytning og Kraftfulde spørgsmål.

Formål

I lærer, hvordan I kan påvirke samtaler, møder og relationer, så I hele tiden er i gang med at skabe resultater og styrke relationer frem for at forvirre, frustrere og føle at I spilder tiden. I får inspiration til, hvordan I kan tage ansvaret på jer ved at stille kraftfulde spørgsmål, være aktive lyttere og samtidig have et vågent blik for, hvordan I er med til at styrke tilliden i teamet.

Uge 4: Tredje modul - Håndter fejl

Form

I modtager mail med cirka 30 minutters lydfil, som I lytter til individuelt først på ugen, samt team-opgave I bruger 1 time på sammen sidst på ugen.

Fokus

Temaet er Håndter fejl og nøglebegreberne er Fejltyper, Feedback og Framing.

Formål

I lærer nye måder, at tænke og tale om fejl. I får indsigt i, hvordan jeres indstilling til fejl påvirker evnen til at lære nyt, og hvordan I skelner mellem fejl, der er værd at fejre og fejl, I sammen skal forsøge at undgå. I vil forstå, at det ofte ikke er fejlene, der er et problem, men måden vi håndterer fejlene. I får også inspiration til, hvordan I via feedback får nemmere ved at tale om fejl, så de fører til fremdrift og læring.

Uge 5: Fjerde modul - Hjælp hinanden

Form

I modtager mail med cirka 30 minutters lydfil, som I lytter til individuelt først på ugen, samt team-opgave I bruger 1 time på sammen sidst på ugen.

Fokus

Temaet er Håndter fejl og nøglebegreberne er Hjælperelation, Rolle og Magt.

Formål

I lærer, hvad der karakteriserer (god) hjælp, og hvordan I bliver bedre til at hjælpe hinanden. I får indsigt i, hvad magt betyder for hjælperelationen, og hvad et aktivt valg af rolle betyder for jeres måde at hjælpe på. I får også inspiration til, hvordan I i teamet sammen gør hjælp tydelig, brugbar og værdiskabende.

Uge 6: Træn!

Form

Fysisk eller online 1 dags workshop/training, hvor vi mødes og samler op på forløbet, arbejder med udvalgte kompetencer, og definerer jeres fremadrettede indsatsområder. Vi starter med de-brief på jeres psykologisk tryghedsmåling.

Fokus

Vi følger op og træner udvalgte domæner. Vi måler også den psykologiske tryghed i jeres team, så I mere præcist kan definere relevante indsatsområder.

Formål

At træne – ikke bare tale – jer stærkere som individer og bedre sammen som team.

Tilpas jeres behov

Ovenfor er grundforløbet på 6 uger beskrevet, men I har også mulighed for at skrue op eller ned for vores involvering og lade det påvirke prisen. Se de mulige løsninger herunder, og ræk gerne ud med  ønsker om særlig tilpasning eller med spørgsmål. Uanset forløb, så er målet er at give et fælles sprog, inspiration med konkrete metoder og træning af udvalgte kompetencer.


Gør-det-selv

6 ugers ”gør-det-selv” teamforløb med opstartshjælp.

I får:

 • Opstarts-kit inkl. samtalekort, e-bog Lad os alle lede og briefing af leder.
 • Opstartsmøde og igangsætning
 • 4 ugers selvstudie forløb for max 10 personer
  • 4 x ugens emne
  • 4 x ugens 3 begreber
  • 4 x ugens metode
  • 4 x ugens teamøvelse
  • 4 x ugens samtalekort
 • Afrundings-kit

15.000 kr*

*Max 10 person og eksklusiv kørsel.


Grundforløb

6 ugers teamforløb inkl. online opstart, inspiration på lydfiler og afrundende træningsdag.

I får:

 • Opstarts-kit inkl. samtalekort, e-bog Lad os alle lede og briefing af leder.
 • Opstartsmøde og igangsætning
 • 4 ugers selvstudie forløb for max 10 personer
  • 4 x ugens emne
  • 4 x ugens 3 begreber
  • 4 x ugens metode
  • 4 x ugens teamøvelse
  • 4 x ugens samtalekort
 • Psychological Safety Scan debrief
 • 8 timers workshop/træning med én facilitator.

35.000 kr*

*Max 10 person og eksklusiv kørsel.

Gør-det-grundigt

6 måneders teamforløb inkl. 6 ugers opstartsforløb (se grundforløb), 1 ekstra træningsdag, ledercoaching og team-check-in halvvejs.

I får:

 • Opstarts-kit inkl. samtalekort, e-bog Lad os alle lede og briefing af leder.
 • Opstartsmøde og igangsætning
 • 4 ugers selvstudie forløb for max 10 personer [emne per uge]
  • 4 x ugens emne
  • 4 x ugens 3 begreber
  • 4 x ugens metode
  • 4 x ugens teamøvelse
  • 4 x ugens samtalekort
 • Psychological Safety Scan debrief
 • 8 timers workshop/træning med én af os som facilitator (uge 6)
 • 5 leder coaching / udviklings samtaler
 • 8 timers workshop/træning med én af os som facilitator (måned 6)
 • 1 team check-in (måned 3)

65.000 kr*

*Max 10 person og eksklusiv kørsel.

Der er også mulighed for at købe Business Premium og køre forløbet internt og eventuelt tilpasse indholdet til jeres kontekst (lydfiler, layout etc.) I slipper for udviklingsarbejdet og køber en skalerbar løsning, I kan eje og drifte på internt. Vi hjælper gerne med at sætte det op.

Om os

Foto: Jesper Messell

Sarah Møller Lundberg

Sarah har igennem 15 år har arbejdet med intern og ekstern kommunikation, blandt andet hos Vestas, NCC og KK Wind Solutions. Herfra har hun bred erfaring med kommunikation og forandringsledelse samt rådgivning og udvikling af ledere.

Sarah tror på, at kommunikation skal ses og arbejdes med som en kompetence hos individet og ikke blot være en underafdeling i organisationen. Hun tror på at stærke kommunikationskompetencer er vejen til gladere individer, handlekraftige teams og bedre organisationer.

 Sarah er forfatter til bogen Lad os alle lede – skab trivsel, forandring og fremdrift med god kommunikation.

 

Foto: Kristian Hertoft

Kim Skovmand Fogh

Kim er master i læreprocesser, coach og journalist. Han har en lederbaggrund fra primært DR og har i mange år arbejdet med talentudvikling og som business coach for topledere. Han ejer virksomheden Leadership Lighthouse og er en del af konsulenthuset AGORA, der visionært arbejder med at  udvikle ledere og gentænke organisationer.

Han er resultatorienteret og kan være fandenivoldsk, men mest vil I opleve ham som lyttende, nysgerrig og nærværende.

Kim er forfatter til bogen Meetback – mød dig selv gennem andres feedback.

 

Vil du vide mere?


Vi starter de første teams op i august 2022.

Hvis du vil vide mere, så udfyld formularen her eller ring til Kim eller Sarah direkte.

Sarah
+45 20670077

Kim
+45 23635370
kim@leli.dk